Praktijk Gu Qi - Tuina specialist

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand volgens Traditionele Chinese Geneeswijzen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.


WELKE GEGEVENS KOMEN IN HET DOSSIER EN WAAROM?

Voor het opstellen van een behandelplan heb ik naast de algemene gegevens ook informatie nodig over de gezondheidstoestand. Deze verzamel ik tijdens het intake gesprek. In het dossier komen dan de volgende gegevens:

  • naam, adres en woonplaats  • geboortedatum  • emailadres voor verzending van facturen  • datum van intake en vervolgafspraken  • medicatiegebruik  • klachten en mogelijke klachten uit het verleden  • gegevens die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts


Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit dit dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan overleg ik dit eerst en  vraag expliciet  toestemming.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die ik opmaak staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • naam, adres en woonplaats  • geboortedatum  • de datum van de behandeling  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Tuina massagetherapie, of ‘Acupunctuur’  • de kosten van het consult